• kontakt@endorfina-kielce.pl
  • +48 509 601 481

Dobroczynny wpływ aktywności fizycznej | Endorfina Kielce

Streszczając, opublikowaną ostatnio pracę naukową, to im większa tolerancja wysiłku fizycznego, tym mniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu covid-19, niezależnie od wieku oraz otyłości. 

Dobroczynny wpływ aktywności fizycznej, jako element leczenia, jak również profilaktyki znany jest od bardzo dawna. W przytaczanej pracy wydolność fizyczną określano za pomocą tzw. ekwiwalentu metabolicznego (w skrócie MET). 1 MET to przeciętny wydatek energetyczny w pozycji siedzącej. Uściślając, jest on równoważny zużyciu tlenu podczas spoczynku w pozycji siedzącej przez osobę ważącą 70 kg, które wynosi 3,5 ml O2 x kg-1 x min-1. Zużycie tlenu zwiększa się wraz z intensywnością wysiłku fizycznego, dlatego też najprostszą metodą ilościowego określenia aktywności fizycznej jest odpowiednie zwielokrotnienie spoczynkowego wydatku energetycznego.

Trening wzmacniajacy

Przykładowe wartości MET dla różnych rodzajów wysiłku fizycznego przedstawiają się następująco:
– jazda na rowerze = 7,5 MET
– Aerobik = 7,3 MET
– Jogging = 7,6 MET
– Wbieganie po schodach = 15 MET
– Gra w piłke nożną = 7,8 MET
– Prace domowe = 3,3 MET
Badaniem objęto 246 osób (hospitalizowanych było 89 osób co stanowiło 36% badanych) u których przed zachorowaniem określono zdolność wysiłkową. 

Jak widać na załączonym wykresie liniowym im większy wydatek energetyczny mierzony w MET, tym mniejsze prawdopodobieństwo hospitalizacji z powodu covid-19. Wykres słupkowy pokazuje z kolei, że osoby charakteryzujące się aktywnością powyżej 7,5 MET (słupek żółty i niebieski) miały zdecydowanie mniejszy współczynnik hospitalizacji w przebiegu covid-19, niż osoby o małym wydatku energetycznym (poniżej 7,5MET – słupek czerwony i pomarańczowy).

Dbajmy zatem o odpowiedni poziom naszej aktywności fizycznej. Do ćwiczeń wystarcza nam mata i kawałek podłogi. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć! Jednocześnie w sprawach covid-19 słuchajmy zaleceń i rekomendacji ekspertów.

TEKST  OPRACOWANY PRZEZ Dr n. med. Janusz Kocjan Rehabilitacja
Browner i wsp. Maximal Exercise Capacity is Inversely Related to Hospitalization Secondary to Coronavirus Disease 2019.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025619620311307?fbclid=IwAR2UuWLW05s7ObJdizbhliYuRhD6Xa0el9CAV4wX5qKPPu0-HbbIu8zJjKs